กีต้าร์คอร์ด: B7/Gb-Slash

คอร์ด B7/Gb-Slash
Guitar Chords B7/Gb-Slash
B7/Gb หรือสแลชคอร์ด ประกอบด้วยการเล่นคอร์ด B7 กับคอร์ด Gb คอร์ดที่สองนี้เล่นเพียงเสียงเบสเท่านั้น ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: B7/Gb-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด B7/Gb-Slash-1คอร์ด B7/Gb-Slash-2คอร์ด B7/Gb-Slash-3คอร์ด B7/Gb-Slash-4คอร์ด B7/Gb-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง