กีต้าร์คอร์ด: Bb/D#-Slash

คอร์ด Bb/D#-Slash
Guitar Chords Bb/D#-Slash
Bb/D# หรือสแลชคอร์ด ประกอบด้วยการเล่นคอร์ด Bb กับคอร์ด D# คอร์ดที่สองนี้เล่นเพียงเสียงเบสเท่านั้น ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Bb/D#-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Bb/D#-Slash-1คอร์ด Bb/D#-Slash-2คอร์ด Bb/D#-Slash-3คอร์ด Bb/D#-Slash-4คอร์ด Bb/D#-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง