กีต้าร์คอร์ด: Bb13

คอร์ด Bb13
Guitar Chords Bb13
The note F on the sixth string is not required, but can be played on the 1st fret if needed. The string 4 (D) is left open.
Scale A# or Bb: Bb Cm Dm Eb F Gm Adim
Note: x or F, Bb, D, Ab, C, G
Step: 1-3-(5)-b7-9-131(A#/Bb), 3(D), 5(F), b7(G#/Ab), 9(C), 13(G)
Step: 1-3-(5)-b7-9-131(A#/Bb), 3(D), 5(F), b7(G#/Ab), 9(C), 13(G)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Bb13 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Bb13 type 1คอร์ด Bb13 type 2

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง