กีต้าร์คอร์ด: Bb5-Power

คอร์ด Bb5-Power
Guitar Chords Bb5-Power
Bb5 Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต Bb, F และ Bb. โดยจะเล่นสายที่ 5, สายที่ 4 และ สายที่ 3 (โน๊ตที่สาย 3 จะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้) ใช้กันอย่างแพร่หลายในเพลงร็อค และเสียงจะเยี่ยมมากในกีต้าร์ไฟฟ้า Bb5 (or A#5) (perfect fifth interval) power ชื่อคอร์ดในรูปแบบอื่นคือ Bb(no 3rd), Bb(no3). This chord is played start on fret 1
Scale structure: R-5
Interval structure:
Note: Bb, F, Bb
Step: 1-51(A#/Bb), 5(F)
Level: Rookie
Importance: Frequently used
Note: Bb, F, Bb
Step: 1-51(A#/Bb), 5(F)
Level: Rookie
Importance: Frequently used

การจับคอร์ดกีต้าร์: Bb5-Power ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Bb5-Power type 1คอร์ด Bb5-Power type 2

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง