กีต้าร์คอร์ด: Bb6/C-Slash

คอร์ด Bb6/C-Slash
Guitar Chords Bb6/C-Slash
Bb6/C หรือสแลชคอร์ด เล่นไม่อยากด้วยการเล่นคอร์ด Bb6 กับคอร์ด C คอร์ดที่สองนี้เล่นเพียงเสียงเบสเท่านั้น ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Bb6/C-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Bb6/C-Slash-1คอร์ด Bb6/C-Slash-2คอร์ด Bb6/C-Slash-3คอร์ด Bb6/C-Slash-4คอร์ด Bb6/C-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง