กีต้าร์คอร์ด: Bbdim7

คอร์ด Bbdim7
Guitar Chords Bbdim7
You should not play the 6th string.
Scale A# or Bb: Bb Cm Dm Eb F Gm Adim
Note: Bb, Fb, G, Db, Fb
Step: 1-b3-b5-6(orbb7)1(A#/Bb), b3(C#/Db), b5(E/Fb), 6(G)
Step: 1-b3-b5-6(orbb7)1(A#/Bb), b3(C#/Db), b5(E/Fb), 6(G)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Bbdim7 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Bbdim7 type 1คอร์ด Bbdim7 type 2คอร์ด Bbdim7 type 3คอร์ด Bbdim7 type 4คอร์ด Bbdim7 type 5คอร์ด Bbdim7 type 6

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง