กีต้าร์คอร์ด: Bbm6

คอร์ด Bbm6
Guitar Chords Bbm6
The note F on the sixth string is not required, but can be played on the 1st fret if needed. The string 3 (G) is left open.
Scale A# or Bb: Bb Cm Dm Eb F Gm Adim
Note: x or F, Bb, F, G, Db, G
Step: 1-b3-5-61(A#/Bb), b3(C#/Db), 5(F), 6(G)
Alternative names: Bbmin6, Bbm(add6), Bb-6
Step: 1-b3-5-61(A#/Bb), b3(C#/Db), 5(F), 6(G)
Alternative names: Bbmin6, Bbm(add6), Bb-6

การจับคอร์ดกีต้าร์: Bbm6 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Bbm6 type 1คอร์ด Bbm6 type 2

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง