กีต้าร์คอร์ด: Bbm7b5

คอร์ด Bbm7b5
Guitar Chords Bbm7b5
You should not play the 6th string.
Scale A# or Bb: Bb Cm Dm Eb F Gm Adim
Note: Bb, Fb, Ab, Db, Fb
Step: 1-b3-b5-b71(A#/Bb), b3(C#/Db), b5(E/Fb), b7(G#/Ab)
Step: 1-b3-b5-b71(A#/Bb), b3(C#/Db), b5(E/Fb), b7(G#/Ab)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Bbm7b5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Bbm7b5 type 1คอร์ด Bbm7b5 type 2คอร์ด Bbm7b5 type 3คอร์ด Bbm7b5 type 4คอร์ด Bbm7b5 type 5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง