กีต้าร์คอร์ด: Bm6/D-Slash

คอร์ด Bm6/D-Slash
Guitar Chords Bm6/D-Slash
Bm6/D หรือสแลชคอร์ด เล่นไม่อยากด้วยการเล่นคอร์ด Bm6 กับคอร์ด D ซึ่งจะเล่นแค่เบสโน๊ตของคอร์ดหลัง ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Bm6/D-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Bm6/D-Slash-1คอร์ด Bm6/D-Slash-2คอร์ด Bm6/D-Slash-3คอร์ด Bm6/D-Slash-4คอร์ด Bm6/D-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง