กีต้าร์คอร์ด: Bm6

คอร์ด Bm6
Guitar Chords Bm6
The guitar strings 4(D) and 2(B) are left open.
Scale B: B C#m Ebm E F# Abm Bbdim
Note: B, D, G#, B, F#
Step: 1-b3-5-61(B), b3(D), 5(F#/Gb), 6(G#/Ab)
Alternative names: Bmin6, Bm(add6), B-6
Step: 1-b3-5-61(B), b3(D), 5(F#/Gb), 6(G#/Ab)
Alternative names: Bmin6, Bm(add6), B-6

การจับคอร์ดกีต้าร์: Bm6 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Bm6 type 1คอร์ด Bm6 type 2คอร์ด Bm6 type 3คอร์ด Bm6 type 4คอร์ด Bm6 type 5คอร์ด Bm6 type 6คอร์ด Bm6 type 7

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง