กีต้าร์คอร์ด: Bm7/F#-Slash

คอร์ด Bm7/F#-Slash
Guitar Chords Bm7/F#-Slash
Bm7/F# หรือสแลชคอร์ด ประกอบด้วยการเล่นคอร์ด Bm7 กับคอร์ด F# คอร์ดที่สองนี้เล่นเพียงเสียงเบสเท่านั้น ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Bm7/F#-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Bm7/F#-Slash-1คอร์ด Bm7/F#-Slash-2คอร์ด Bm7/F#-Slash-3คอร์ด Bm7/F#-Slash-4คอร์ด Bm7/F#-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง