กีต้าร์คอร์ด: Bm9

คอร์ด Bm9
Guitar Chords Bm9
The string 4 (D) is left open. This chord is played start on fret 2 Minor seventh with added 9th. Most of the time the 5th is left out (3rd note)
Scale structure: R-m3-5-m7-9
Interval structure: R = B
B + minor interval = D (scale degree = minor 3rd)
D + major interval = Gb (scale degree = 5th)
Gb + minor interval = A (scale degree = minor 7th)
A + major interval = Db (scale degree = 9th)
Scale B: B C#m Ebm E F# Abm Bbdim
Note: B, D, A, C#, F#
Step: 1-b3-5-b7-91(B), b3(D), 5(F#/Gb), b7(A), 9(C#/Db)
Alternative names: Bmin9, Bm9, B-9
Level: Intermediate
Importance: Rarely used
Scale B: B C#m Ebm E F# Abm Bbdim
Note: B, D, A, C#, F#
Step: 1-b3-5-b7-91(B), b3(D), 5(F#/Gb), b7(A), 9(C#/Db)
Alternative names: Bmin9, Bm9, B-9
Level: Intermediate
Importance: Rarely used

การจับคอร์ดกีต้าร์: Bm9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Bm9 type 1คอร์ด Bm9 type 2คอร์ด Bm9 type 3คอร์ด Bm9 type 4

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง