คอร์ด C7 จับยังไง ฝึกคอร์ดทาบ

รูปแบบการจับคอร์ด C7

รูปภาพคอร์ด C7

Chord Info

Details
The string 1 (E) is left open. & This chord is played start on fret 1 Major chord with a minor 7
Structure
R-3-5-m7,R = C,C + major interval = E (scale degree = 3rd),E + minor interval = G (scale degree = 5th),G + minor interval = Bb (scale degree = minor 7th)
Note
-,C,E,Bb,C,E
Important
Frequently used
Chord Name
C7 (C77)

การจับคอร์ด C7 ในรูปแบบต่าง ๆ

การจับคอร์ด C7 ในรูปแบบที่ 1การจับคอร์ด C7 ในรูปแบบที่ 2การจับคอร์ด C7 ในรูปแบบที่ 3การจับคอร์ด C7 ในรูปแบบที่ 4

คอร์ดอูคูเลเล่ คอร์ด C7

คอร์ดอูคูเลเล่ C7คอร์ดอูคูเลเล่ C7คอร์ดอูคูเลเล่ C7คอร์ดอูคูเลเล่ C7
วิธีการจับคอร์ด C7, คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า C7, จับคอร์ด C7 กีต้าร์, การจับคอร์ด C7, จับคอร์ด C7 อูคูเลเล่