กีต้าร์คอร์ด: C-E

คอร์ด C-E จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกจับคอร์ด
Guitar Chords C-E
This chord is played start on fret 8
Scale structure: R-m3-5
Interval structure:
Note: C Eb G
Note: C Eb G

การจับคอร์ดกีต้าร์: C-E ในรูปแบบอื่น

คอร์ด C-E จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกจับคอร์ด-style-1คอร์ด C-E จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกจับคอร์ด-style-2คอร์ด C-E จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึกจับคอร์ด-style-3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง