กีต้าร์คอร์ด: C#-5

คอร์ด C#-5
Guitar Chords C#-5
You must leave out the 6th and 1st strings.
Scale C# or Db: C# Ebm Fm F# Ab Bbm Cdim
Note: C#, G, C#, E#
Step: 1-3-b51(C#/Db), 3(E#/F), b5(G)
Step: 1-3-b51(C#/Db), 3(E#/F), b5(G)

การจับคอร์ดกีต้าร์: C#-5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด C#-5 type 1คอร์ด C#-5 type 2คอร์ด C#-5 type 3คอร์ด C#-5 type 4

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง