กีต้าร์คอร์ด: C#6/9

คอร์ด C#6/9
Guitar Chords C#6/9
You should not play the 6th string.
Scale C# or Db: C# Ebm Fm F# Ab Bbm Cdim
Note: C#, E#, A#, D#, G#
Step: 1-3-5-6-91(C#/Db), 3(E#/F), 5(G#/Ab), 6(A#/Bb), 9(D#/Eb)
Step: 1-3-5-6-91(C#/Db), 3(E#/F), 5(G#/Ab), 6(A#/Bb), 9(D#/Eb)

การจับคอร์ดกีต้าร์: C#6/9 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด C#6/9 type 1คอร์ด C#6/9 type 2คอร์ด C#6/9 type 3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง