กีต้าร์คอร์ด: C#dim

คอร์ด C#dim
Guitar Chords C#dim
The guitar strings 3(G) and 1(E) are left open. This chord is played start on fret 2 Basic diminished triad.
Scale structure: R-m3-m5
Interval structure: R = Db
Db + minor interval = E (scale degree = minor 3rd)
E + minor interval = G (scale degree = flat/diminished 5th)
Scale C# or Db: C# Ebm Fm F# Ab Bbm Cdim
Note: C#, E, G, C#, E
Step: 1-b3-b51(C#/Db), b3(E), b5(G)
Alternative names: C#-#176, -C#-5, C#m-5, and-C#dim-See-also, C#dim7-and-C#m7b5
Level: Intermediate
Importance: occasionally used
Scale C# or Db: C# Ebm Fm F# Ab Bbm Cdim
Note: C#, E, G, C#, E
Step: 1-b3-b51(C#/Db), b3(E), b5(G)
Alternative names: C#-#176, -C#-5, C#m-5, and-C#dim-See-also, C#dim7-and-C#m7b5
Level: Intermediate
Importance: occasionally used

การจับคอร์ดกีต้าร์: C#dim ในรูปแบบอื่น

คอร์ด C#dim type 1คอร์ด C#dim type 2คอร์ด C#dim type 3คอร์ด C#dim type 4คอร์ด C#dim type 5คอร์ด C#dim type 6คอร์ด C#dim type 7

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง