กีต้าร์คอร์ด: C#dim7

คอร์ด C#dim7
Guitar Chords C#dim7
The string 3 (G) is left open. This chord is played start on fret 1 Diminished chord with a double flat 7 (6th)
Scale structure: R-m3-m5-6
Interval structure: R = Bb
Bb + minor interval = Db (scale degree = minor 3rd)
Db + minor interval = E (scale degree = flat/diminished 5th)
E + minor interval = G (scale degree = double flat 7th = 6th)
Scale C# or Db: C# Ebm Fm F# Ab Bbm Cdim
Note: A#, E, G, C#
Step: 1-b3-b5-6(orbb7)1(C#/Db), b3(E), b5(G), 6(A#/Bb)
Alternative names: C#-#176, -C#-#176-7, C#o7, C#7dim-See-also, C#dim-and-C#m7b5
Level: Rookie
Importance: Frequently used
Scale C# or Db: C# Ebm Fm F# Ab Bbm Cdim
Note: A#, E, G, C#
Step: 1-b3-b5-6(orbb7)1(C#/Db), b3(E), b5(G), 6(A#/Bb)
Alternative names: C#-#176, -C#-#176-7, C#o7, C#7dim-See-also, C#dim-and-C#m7b5
Level: Rookie
Importance: Frequently used

การจับคอร์ดกีต้าร์: C#dim7 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด C#dim7 type 1คอร์ด C#dim7 type 2คอร์ด C#dim7 type 3คอร์ด C#dim7 type 4คอร์ด C#dim7 type 5คอร์ด C#dim7 type 6คอร์ด C#dim7 type 7คอร์ด C#dim7 type 8

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง