กีต้าร์คอร์ด: C#/Ab-Slash

คอร์ด C#/Ab-Slash
Guitar Chords C#/Ab-Slash
C#/Ab หรือสแลชคอร์ด เล่นง่าย ๆ โดยเล่นคอร์ด C# กับคอร์ด Ab โดยคอร์ดหลังจะเล่นแค่เสียงเบส ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: C#/Ab-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด C#/Ab-Slash-1คอร์ด C#/Ab-Slash-2คอร์ด C#/Ab-Slash-3คอร์ด C#/Ab-Slash-4คอร์ด C#/Ab-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง