กีต้าร์คอร์ด: C#sus4

คอร์ด C#sus4
Guitar Chords C#sus4
You must leave out the 6th and 1st strings. C#(Db) suspended 4th chord's
Alternative names: C#sus, C#sus4.
Scale C# or Db: C# Ebm Fm F# Ab Bbm Cdim
Note: C#, F#, G#, C#
Step: 1-4-51(C#/Db), 4(F#/Gb), 5(G#/Ab)
Step: 1-4-51(C#/Db), 4(F#/Gb), 5(G#/Ab)

การจับคอร์ดกีต้าร์: C#sus4 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด C#sus4 type 1คอร์ด C#sus4 type 2คอร์ด C#sus4 type 3คอร์ด C#sus4 type 4คอร์ด C#sus4 type 5คอร์ด C#sus4 type 6คอร์ด C#sus4 type 7

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง