กีต้าร์คอร์ด: C/C#-Slash

คอร์ด C/C#-Slash จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึดคอร์ดเพลงง่าย ๆ
Guitar Chords C/C#-Slash
C/C# หรือสแลชคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต C#, E, G, C and E. โดยจะไม่เล่นสายที่ 6 สายกีต้าร์ที่ 3(G) and 1(E) เล่นสายเปิด คอร์ด C/C# มีวิธีการเล่นโดยคอร์ด C เม'เจอะ กับ C#(Db) และจะเล่นเสียงเบสของคอร์ดที่สอง
Note: C#, E, G, C, E
Step: C#(Db)-1-3-51(C), 3(E), 5(G)

การจับคอร์ดกีต้าร์: C/C#-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด C/C#-Slash จับยังไง คอร์ดกีต้าร์ – ฝึดคอร์ดเพลงง่าย ๆ-style-1

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง