กีต้าร์คอร์ด: C/D#-Slash

คอร์ด C/D#-Slash
Guitar Chords C/D#-Slash
C/D# หรือสแลชคอร์ด เล่นง่าย ๆ โดยเล่นคอร์ด C กับคอร์ด D# และจะเล่นเสียงเบสของคอร์ดที่สอง ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: C/D#-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด C/D#-Slash-1คอร์ด C/D#-Slash-2คอร์ด C/D#-Slash-3คอร์ด C/D#-Slash-4คอร์ด C/D#-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง