กีต้าร์คอร์ด: C2

คอร์ด C2
Guitar Chords C2
The strings 4(D), 3(G) and 1(E) are left open.
Note: C, D, G, C, E
Step: 1-2(9)-3-51(C), 2(D), 3(E), 5(G)

การจับคอร์ดกีต้าร์: C2 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด C2 type 1คอร์ด C2 type 2คอร์ด C2 type 3คอร์ด C2 type 4คอร์ด C2 type 5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง