กีต้าร์คอร์ด: C7#5

คอร์ด C7#5
Guitar Chords C7#5
This chord is played start on fret 8 Augmented chord with a minor 7
Level: Advanced

การจับคอร์ดกีต้าร์: C7#5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด C7#5-1คอร์ด C7#5-2คอร์ด C7#5-3คอร์ด C7#5-4คอร์ด C7#5-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง