กีต้าร์คอร์ด: C7/F-Slash

คอร์ด C7/F-Slash
Guitar Chords C7/F-Slash
C7/F หรือสแลชคอร์ด มีวิธีการเล่นโดยคอร์ด C7 กับคอร์ด F คอร์ดที่สองนี้เล่นเพียงเสียงเบสเท่านั้น ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: C7/F-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด C7/F-Slash-1คอร์ด C7/F-Slash-2คอร์ด C7/F-Slash-3คอร์ด C7/F-Slash-4คอร์ด C7/F-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง