กีต้าร์คอร์ด: C7/G-Slash

คอร์ด C7/G-Slash
Guitar Chords C7/G-Slash
C7/G หรือสแลชคอร์ด ประกอบด้วยการเล่นคอร์ด C7 กับคอร์ด G ซึ่งจะเล่นแค่เบสโน๊ตของคอร์ดหลัง ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: C7/G-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด C7/G-Slash-1คอร์ด C7/G-Slash-2คอร์ด C7/G-Slash-3คอร์ด C7/G-Slash-4คอร์ด C7/G-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง