กีต้าร์คอร์ด: C7sus2

คอร์ด C7sus2
Guitar Chords C7sus2
This chord is played start on fret 3 Dominant 7th chord with the 3rd replaced by the 2nd. Suspended chords are neither major or minor.
Scale structure: R-2-5-m7
Interval structure:
Note: C D G Bb
Level: Intermediate
Importance: occasionally used
Note: C D G Bb
Level: Intermediate
Importance: occasionally used

การจับคอร์ดกีต้าร์: C7sus2 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด C7sus2-1คอร์ด C7sus2-2คอร์ด C7sus2-3คอร์ด C7sus2-4คอร์ด C7sus2-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง