กีต้าร์คอร์ด: Cadd9/F-Slash

คอร์ด Cadd9/F-Slash
Guitar Chords Cadd9/F-Slash
Cadd9/F หรือสแลชคอร์ด ประกอบด้วยการเล่นคอร์ด Cadd9 กับคอร์ด F ซึ่งจะเล่นแค่เบสโน๊ตของคอร์ดหลัง ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Cadd9/F-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Cadd9/F-Slash-1คอร์ด Cadd9/F-Slash-2คอร์ด Cadd9/F-Slash-3คอร์ด Cadd9/F-Slash-4คอร์ด Cadd9/F-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง