กีต้าร์คอร์ด: Cm/Eb-Slash

คอร์ด Cm/Eb-Slash
Guitar Chords Cm/Eb-Slash
Cm/Eb หรือสแลชคอร์ด เล่นง่าย ๆ โดยเล่นคอร์ด Cm กับคอร์ด Eb โดยคอร์ดหลังจะเล่นแค่เสียงเบส ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Cm/Eb-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Cm/Eb-Slash-1คอร์ด Cm/Eb-Slash-2คอร์ด Cm/Eb-Slash-3คอร์ด Cm/Eb-Slash-4คอร์ด Cm/Eb-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง