กีต้าร์คอร์ด: Cm3-Power

คอร์ด Cm3-Power
Guitar Chords Cm3-Power
Cm3 Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต C และ Eb. คอร์ด Cm3-Power คือ ไม'เนอะ เธิท ซึ่งประกอบด้วยระยะห่างของ สองโน๊ตคือ โน๊ตในรูทของ (C) และ ไม'เนอะ เธิท (Eb). แต่ไม่ค่อยใช้บ่อยนัก
Note: C, Eb
Step: 1-b31(C), b3(D#/Eb)

การจับคอร์ดกีต้าร์: Cm3-Power ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Cm3-Power type 1คอร์ด Cm3-Power type 2คอร์ด Cm3-Power type 3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง