กีต้าร์คอร์ด: Cmaj7/B-Slash

คอร์ด Cmaj7/B-Slash
Guitar Chords Cmaj7/B-Slash
Cmaj7/B หรือสแลชคอร์ด เล่นไม่อยากด้วยการเล่นคอร์ด Cmaj7 กับคอร์ด B โดยคอร์ดหลังจะเล่นแค่เสียงเบส ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Cmaj7/B-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Cmaj7/B-Slash-1คอร์ด Cmaj7/B-Slash-2คอร์ด Cmaj7/B-Slash-3คอร์ด Cmaj7/B-Slash-4คอร์ด Cmaj7/B-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง