กีต้าร์คอร์ด: Cmaj7/D-Slash

คอร์ด Cmaj7/D-Slash
Guitar Chords Cmaj7/D-Slash
Cmaj7/D หรือสแลชคอร์ด มีวิธีการเล่นโดยคอร์ด Cmaj7 กับคอร์ด D ซึ่งจะเล่นแค่เบสโน๊ตของคอร์ดหลัง ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Cmaj7/D-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Cmaj7/D-Slash-1คอร์ด Cmaj7/D-Slash-2คอร์ด Cmaj7/D-Slash-3คอร์ด Cmaj7/D-Slash-4คอร์ด Cmaj7/D-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง