กีต้าร์คอร์ด: Cmaj7/G-Slash

คอร์ด Cmaj7/G-Slash
Guitar Chords Cmaj7/G-Slash
Cmaj7/G หรือสแลชคอร์ด มีวิธีการเล่นโดยคอร์ด Cmaj7 กับคอร์ด G และจะเล่นเสียงเบสของคอร์ดที่สอง ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: Cmaj7/G-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Cmaj7/G-Slash-1คอร์ด Cmaj7/G-Slash-2คอร์ด Cmaj7/G-Slash-3คอร์ด Cmaj7/G-Slash-4คอร์ด Cmaj7/G-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง