กีต้าร์คอร์ด: Cmaj7

คอร์ด Cmaj7
Guitar Chords Cmaj7
The note G on the sixth string is not required, but can be played on the 3rd fret if needed. The strings 3(G), 2(B) and 1(E) are left open. This chord is played start on fret 2 Major chord with a major 7
Scale structure: R-3-5-7
Interval structure: R = C
C + major interval = E (scale degree = 3rd)
E + minor interval = G (scale degree = 5th)
G + major interval = B (scale degree = 7th)
Scale C major: C Dm Em F G Am Bdim
Note: x or G, C, E, G, B, E
Step: 1-3-5-71(C), 3(E), 5(G), 7(B)
Alternative names: CM7, Cmaj7
Level: Rookie
Importance: occasionally used
Scale C major: C Dm Em F G Am Bdim
Note: x or G, C, E, G, B, E
Step: 1-3-5-71(C), 3(E), 5(G), 7(B)
Alternative names: CM7, Cmaj7
Level: Rookie
Importance: occasionally used

การจับคอร์ดกีต้าร์: Cmaj7 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Cmaj7 type 1คอร์ด Cmaj7 type 2คอร์ด Cmaj7 type 3คอร์ด Cmaj7 type 4คอร์ด Cmaj7 type 5คอร์ด Cmaj7 type 6คอร์ด Cmaj7 type 7

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง