กีต้าร์คอร์ด: Csus4-G

คอร์ด Csus4-G
Guitar Chords Csus4-G
This chord is played start on fret 3 Major chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor
Scale structure: R-4-5
Interval structure:
Note: C F G
Alternative names: C4-G, C#3-G
Level: Intermediate
Importance: Frequently used
Note: C F G
Alternative names: C4-G, C#3-G
Level: Intermediate
Importance: Frequently used

การจับคอร์ดกีต้าร์: Csus4-G ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Csus4-G-1คอร์ด Csus4-G-2คอร์ด Csus4-G-3คอร์ด Csus4-G-4คอร์ด Csus4-G-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง