กีต้าร์คอร์ด: D-5

คอร์ด D-5
Guitar Chords D-5
The string 4 (D) is left open.
Scale D major: D Em F#m G A Bm C#dim
Note: D, Ab, D, F#
Step: 1-3-b51(D), 3(F#/Gb), b5(G#/Ab)
Alternative names: DMb5, Dmajb5
Step: 1-3-b51(D), 3(F#/Gb), b5(G#/Ab)
Alternative names: DMb5, Dmajb5

การจับคอร์ดกีต้าร์: D-5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด D-5 type 1คอร์ด D-5 type 2คอร์ด D-5 type 3คอร์ด D-5 type 4

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง