กีต้าร์คอร์ด: Dº7

คอร์ด Dº7
Guitar Chords Dº7
This chord is played start on fret 4 Diminished chord with a double flat 7 (6th)
Level: Advanced

การจับคอร์ดกีต้าร์: Dº7 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด Dº7 type 1

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง