กีต้าร์คอร์ด: D#7#5

คอร์ด D#7#5
Guitar Chords D#7#5
This chord is played start on fret 6 Augmented chord with a minor 7
Level: Professional

การจับคอร์ดกีต้าร์: D#7#5 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด D#7#5-1คอร์ด D#7#5-2คอร์ด D#7#5-3คอร์ด D#7#5-4คอร์ด D#7#5-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง