กีต้าร์คอร์ด: D#m7

คอร์ด D#m7
Guitar Chords D#m7
You must leave out the 6th and 5th strings. D#(Eb) minor 7th guitar chord's
Alternative names: D#min7, D#-7
Steps This chord is played start on fret 1
Scale D# or Eb: Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
Note: D#, A#, C#, F#
Step: 1-b3-5-b71(D#/Eb), b3(F#/Gb), 5(A#/Bb), b7(C#/Db)
Level: -
Step: 1-b3-5-b71(D#/Eb), b3(F#/Gb), 5(A#/Bb), b7(C#/Db)
Level: -

การจับคอร์ดกีต้าร์: D#m7 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด D#m7 type 1คอร์ด D#m7 type 2คอร์ด D#m7 type 3คอร์ด D#m7 type 4คอร์ด D#m7 type 5คอร์ด D#m7 type 6

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง