กีต้าร์คอร์ด: D#/D-Slash

คอร์ด D#/D-Slash
Guitar Chords D#/D-Slash
D#/D หรือสแลชคอร์ด ประกอบด้วยการเล่นคอร์ด D# กับคอร์ด D คอร์ดที่สองนี้เล่นเพียงเสียงเบสเท่านั้น ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: D#/D-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด D#/D-Slash-1คอร์ด D#/D-Slash-2คอร์ด D#/D-Slash-3คอร์ด D#/D-Slash-4คอร์ด D#/D-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง