กีต้าร์คอร์ด: D/E-Slash

คอร์ด D/E-Slash
Guitar Chords D/E-Slash
D/E หรือสแลชคอร์ด ซึ่งโน๊ตในคอร์ดนี้ก็คือ E, A, D, A, D and F#. สายที่ 6(E), 5(A) and 4(D) เล่นสายเปิด คอร์ด D/E เล่นไม่อยากด้วยการเล่นคอร์ด D เม'เจอะ กับ E คอร์ดที่สองนี้เล่นเพียงเสียงเบสเท่านั้น
Note: E, A, D, A, D, F#
Step: E-1-3-51(D), 3(F#/Gb), 5(A)

การจับคอร์ดกีต้าร์: D/E-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด D/E-Slash-1คอร์ด D/E-Slash-2คอร์ด D/E-Slash-3คอร์ด D/E-Slash-4คอร์ด D/E-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง