กีต้าร์คอร์ด: D/Eb-Slash

คอร์ด D/Eb-Slash
Guitar Chords D/Eb-Slash
D/Eb หรือสแลชคอร์ด ในโครงสร้างประกอบด้วยโน๊ต Eb, A, D and F#. จะไม่เล่น สายที่ 6 and สายที่ 5 The D/Eb เล่นไม่อยากด้วยการเล่นคอร์ด D เม'เจอะ กับ Eb(D#) และจะเล่นเสียงเบสของคอร์ดที่สอง
Note: Eb, A, D, F#
Step: Eb(D#)-1-3-51(D), 3(F#/Gb), 5(A)

การจับคอร์ดกีต้าร์: D/Eb-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด D/Eb-Slash-1คอร์ด D/Eb-Slash-2คอร์ด D/Eb-Slash-3คอร์ด D/Eb-Slash-4คอร์ด D/Eb-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง