กีต้าร์คอร์ด: D/F#-Slash

คอร์ด D/F#-Slash
Guitar Chords D/F#-Slash
D/F# หรือสแลชคอร์ด ในโครงสร้างประกอบด้วยโน๊ต F#, A, D, A, D and F#. สายกีต้าร์ที่ 5(A) and 4(D) เล่นสายเปิด คอร์ด D/F# มีวิธีการเล่นโดยคอร์ด D เม'เจอะ กับ F#(Gb) คอร์ดที่สองนี้เล่นเพียงเสียงเบสเท่านั้น
Note: F#, A, D, A, D, F#
Step: F#(Gb)-1-3-51(D), 3(F#/Gb), 5(A)

การจับคอร์ดกีต้าร์: D/F#-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด D/F#-Slash type 1คอร์ด D/F#-Slash type 2

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง