กีต้าร์คอร์ด: D/G-Slash

คอร์ด D/G-Slash
Guitar Chords D/G-Slash
D/G หรือสแลชคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต G, A, D, A, D and F#. คอร์ดนี้จะเล่นโดยทาบนิ้วชี้ที่เฟล็ตทึ่สอง สายกีต้าร์ที่ 5(A) and 4(D) เล่นสายเปิด คอร์ด D/G มีวิธีการเล่นโดยคอร์ด D เม'เจอะ กับ G ซึ่งจะเล่นแค่เบสโน๊ตของคอร์ดหลัง
Note: G, A, D, A, D, F#
Step: G-1-3-51(D), 3(F#/Gb), 5(A)

การจับคอร์ดกีต้าร์: D/G-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด D/G-Slash-1คอร์ด D/G-Slash-2คอร์ด D/G-Slash-3คอร์ด D/G-Slash-4คอร์ด D/G-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง