กีต้าร์คอร์ด: D2

คอร์ด D2
Guitar Chords D2
The string 1 (E) is left open.
Note: D, F#, A, D, E
Step: 1-2(9)-3-51(D), 2(E), 3(F#/Gb), 5(A)

การจับคอร์ดกีต้าร์: D2 ในรูปแบบอื่น

คอร์ด D2 type 1คอร์ด D2 type 2คอร์ด D2 type 3คอร์ด D2 type 4คอร์ด D2 type 5คอร์ด D2 type 6

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง