กีต้าร์คอร์ด: D3-Power

คอร์ด D3-Power
Guitar Chords D3-Power
D3 Power เป็นเพา'เออะคอร์ด มีองค์ประกอบของโน๊ต D และ F#. คอร์ด D3-Power เป็น เม'เจอะ เธิท ซึ่งประกอบด้วยระยะห่างของ สองโน๊ตคือ โน๊ตในรูทของ (D) และ เม'เจอะ เธิท (F#). แต่ไม่ค่อยใช้บ่อยนัก
Note: D, F#
Step: 1-31(D), 3(F#/Gb)

การจับคอร์ดกีต้าร์: D3-Power ในรูปแบบอื่น

คอร์ด D3-Power type 1คอร์ด D3-Power type 2คอร์ด D3-Power type 3

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง