กีต้าร์คอร์ด: D7/C-Slash

คอร์ด D7/C-Slash
Guitar Chords D7/C-Slash
D7/C หรือสแลชคอร์ด เล่นง่าย ๆ โดยเล่นคอร์ด D7 กับคอร์ด C โดยคอร์ดหลังจะเล่นแค่เสียงเบส ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: D7/C-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด D7/C-Slash-1คอร์ด D7/C-Slash-2คอร์ด D7/C-Slash-3คอร์ด D7/C-Slash-4คอร์ด D7/C-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง