กีต้าร์คอร์ด: D7/F#-Slash

คอร์ด D7/F#-Slash
Guitar Chords D7/F#-Slash
D7/F# หรือสแลชคอร์ด เล่นไม่อยากด้วยการเล่นคอร์ด D7 กับคอร์ด F# คอร์ดที่สองนี้เล่นเพียงเสียงเบสเท่านั้น ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: D7/F#-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด D7/F#-Slash-1คอร์ด D7/F#-Slash-2คอร์ด D7/F#-Slash-3คอร์ด D7/F#-Slash-4คอร์ด D7/F#-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง