กีต้าร์คอร์ด: D7/G-Slash

คอร์ด D7/G-Slash
Guitar Chords D7/G-Slash
D7/G หรือสแลชคอร์ด เล่นง่าย ๆ โดยเล่นคอร์ด D7 กับคอร์ด G และจะเล่นเสียงเบสของคอร์ดที่สอง ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: D7/G-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด D7/G-Slash-1คอร์ด D7/G-Slash-2คอร์ด D7/G-Slash-3คอร์ด D7/G-Slash-4คอร์ด D7/G-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง