กีต้าร์คอร์ด: D9/F#-Slash

คอร์ด D9/F#-Slash
Guitar Chords D9/F#-Slash
D9/F# หรือสแลชคอร์ด ประกอบด้วยการเล่นคอร์ด D9 กับคอร์ด F# คอร์ดที่สองนี้เล่นเพียงเสียงเบสเท่านั้น ไม่ใช่การเล่นคอร์ดใดคอร์ดหนึ่ง

การจับคอร์ดกีต้าร์: D9/F#-Slash ในรูปแบบอื่น

คอร์ด D9/F#-Slash-1คอร์ด D9/F#-Slash-2คอร์ด D9/F#-Slash-3คอร์ด D9/F#-Slash-4คอร์ด D9/F#-Slash-5

คอร์ดกีต้าร์อื่นๆ และ ใกล้เคียง